Témata sympozia

Transplantace orgánů v ČR – současný stav

Metabolická onemocnění vedoucí k selhání orgánů

Metabolické komplikace po orgánových transplantacích

Intenzivní péče po transplantaci

Transplantační imunologie

Dárcovství orgánů

Sekce mladých transplantologů – kasuistiky

Volná sdělení – posterová sekce

Odborný program sester