1. oznámení

Nahlédněte do "Prvního oznámení", kde najdete ucelené informace o sympoziu.

 
 
pro zobrazení dokumentu v PDF klikněte na obrázek vlevo.

 

Novinky

01. 01. 2019

Registrační formulář byl otevřen. Informace ohledně registrace jsou dostupné ZDE
 

28. 12. 2018

Vyberte si z nabídky ubytování co nejdříve. Kapacity pokojů jsou omezené.

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

žijeme v proměňujícím se světě, stává se “teplejším”, rychlejším a komplexnějším. Stejně tak i onemocnění našich pacientů jsou stále komplikovanější již pro prostý fakt zvyšování věku dárců i příjemců i narůstající dobu jejich sledování. Transplantační medicína tak musí reagovat na nové výzvy a hledat nová řešení.

Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP vstupuje do 4. roku své plně formalizované existence, je to zároveň i volební rok. Chtěli bychom vyplnit prostor mezi 2. a 3. kongresem SOT postgraduálním symposiem „Nové výzvy, nová řešení“, které si klade za cíl mapovat vývoj v transplantační medicíně posledních let. V programu bychom se rádi zamysleli nad metabolickými onemocněními vedoucími k selhání orgánů a metabolickými komplikacemi, které následně příjemce po zbytek života provázejí. Připravované postgraduální symposium chce být v pravém slova smyslu multidisciplinární. Metabolická onemocnění často postihují více systémů a doufáme, že pro přednášející bude snadné nacházet styčné body s dalšími obory. V programových blocích budou samozřejmě zastoupeny oblasti probíhající napříč transplantacemi všech orgánů, tedy transplantační imunologie, dárcovství orgánů a intenzivní péče. Kasuistická sdělení zazní v blocích Mladých transplantologů. Proti předchozímu ročníku bude možné přihlásit i původní sdělení formou posteru. Sympozium rovněž počítá se samostatným sesterským programem organizovaným Českou asociací sester.

Přestože stále většina členů SOT pracuje v Čechách, rozhodli jsme se i 2. postgraduální symposium organizovat na Moravě, tentokrát v Kroměříži, kam bych Vás rád jménem výboru Společnosti na konci května 2019 pozval.

Za organizátory

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.
předseda Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP